Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 13 grudnia 2011

AITON AIT NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
CELTIC CPD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
FEMTECH FEM NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IDH IDH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
INWAZJAPC IPC NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2011/2012.
NETMEDIA NEM GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego oraz uchylenia uchwały nr 4 NWZA z 19 stycznia 2011.
TESGAS TSG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
TRAVELPL TVL GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz zmian w składzie RN.