Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 10 października 2012

AITON AIT NC NWZA ws. zmian w składzie RN, przyznania wynagrodzenia przewodniczącemu RN oraz zmiany statutu.
ALEJA ALS NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
AMBRA AMB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
BGE BGE NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BOMI BMI GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
EFEKT EFK GPW Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję zwykłą i 0,66 zł na akcję uprzywilejowaną.
GREENENER GRE NC NWZA ws. zamiany akcji imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, zmiany statutu, zmiany składu RN oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.
WILBO WLB GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
ZEPAK ZEP GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
Costco Wholesale COST.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.