Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 9 grudnia 2011

AITON AIT NC Debiut spółki na NC.
AWBUD AWB GPW NWZA ws. ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
IGORIA IGT NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PPRICE PPR NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
WEGLOPEX WPX NC NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.