Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 1 czerwca 2016

ALIOR ALR GPW Zakończenie zapisów na akcje serii I.
7FIT 7FT NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ACAUTOGAZ ACG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 37.055 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
AITON AIT NC Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
AMICA AMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
ANALIZY AOL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015 oraz pokrycia z kapitału zapasowego straty z lat ubiegłych.
APIS ASA NC Publikacja raportu za 2015 rok.
APOLLO APC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ASSECOBS ABS GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
CARLSON CAI NC Publikacja raportu za 2015 rok.
DCD DCD NC Publikacja raportu za 2015 rok.
DOMDEV DOM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.320 akcji serii U oraz 1.000 akcji serii V.
DTP DTP GPW Dzień wykupu akcji spółki przez PRA Group Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością po cenie 4,90 zł za akcję.
EDINVEST EDI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
GCINVEST GCI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IFIRMA IFI GPW Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
INTELIWIS ITL NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
JANTAR JAN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MEDGALIC MGC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MERA MER NC Publikacja raportu za 2015 rok.
METROPOLIS MRS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MILISYS MLM NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MINERAL MND NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015.
MOL MOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 567 HUF na akcję.
ONEMORE OML NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PPRICE PPR NC Publikacja raportu za 2015 rok.
PRIME PRA NC Publikacja raportu za 2015 rok.
REDAN RDN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
REMEDIS REM NC Publikacja raportu za 2015 rok.
SEAMASTER SMA NC Publikacja raportu za 2015 rok.
VERBICOM VRB NC Publikacja raportu za 2015 rok.
VRFACTORY VRF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz kontynuacji działalności spółki.
VRFACTORY VRF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz kontynuacji działalności spółki.