Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 5 października 2020

AITON AIT NC Dzień pierwszego notowania na NC 1.130.728 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KME KME NC Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zinat sp. z o.o. oraz Piotra Czachorowskiego.
NORTCOAST NCT GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Lactalis Polska Sp. z o.o. po cenie 14,92 zł za akcję.
NOVITA NVT GPW Wypłata dywidendy 5,20 zł na akcję.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
WARIMPEX WXF GPW ZWZA