Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 10 grudnia 2015

KERNEL KER GPW ZWZA
AITON AIT NC NWZA ws. zmian w RN.
APATOR APT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
EMPERIA EMP GPW NWZA ws. umorzenia 900.219 akcji nabytych przez spółkę i obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 900.219 zł., celem dostosowania określenia kapitału zakładowego do jego wysokości po dokonaniu umorzenia akcji, upoważnienia RN do ustalenia jednolitego tekstu statutu oraz użycia kapitału zapasowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
GETINOBLE GNB GPW NWZA ws. zmiany statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru za zgodą RN, obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
KGL KGL GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MAGNIFICO MGF NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki.
MANGATA MGT GPW NWZA ws. ustalenia liczebności RN, zmian w składzie RN, w tym podjęcie uchwały w sprawie powołania niezależnego członka RN.
OEX OEX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
SMSKREDYT SMS NC NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych.
WIELTON WLT GPW Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
Adobe Systems ADBE.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.