Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 18 września 2023

BIOCELTIX BCX GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
ECNOLOGY ECN NC Dzień pierwszego notowania na NC 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
EFEKT EFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
FREEMIND FRM NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 700.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 7.000 akcji serii D.
HIPOWERSA HPE NC NWZA ws. uchylenia uchwały o kapitale docelowym, zaniechania realizacji Programu Motywacyjnego, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii P i R w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian osobowych w składzie RN.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MDIENERGIA MDI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
MILKPOL MLP NC Dzień pierwszego notowania na NC 853.659 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ONICO ONC NC Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2022 rok.
ORGANIC ORG NC NWZA ws. ustalenia wysokości kapitału docelowego oraz zmiany w statucie.
PGFGROUP PGV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
STILO STI NC Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.

wtorek 19 września 2023

BUMECH BMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
COMPERIA CPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
COMPERIA CPL GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz wyboru członków RN na nową kadencję, w tym ustalenia liczby osób wchodzących w jej skład.
CORMAY CRM GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii N, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
COSMA COS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z CANNA HEMP LAB sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.
CREOTECH CRI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
DMGROUP DMG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
FOREVEREN FOR NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
GIGROUP GIG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 39.462.332 akcje zwykłe na okaziciela serii X.
GOVENA GOV NC Scalenie akcji w stosunku 10:1.
MOLECURE MOC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.776.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
ONESANO ONO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SHOPER SHO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SKARBIEC SKH GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 20,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lubelski Chmiel Investment Sp. z o.o.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
VIGOPHOTN VGO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
VRG VRG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

środa 20 września 2023

ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
FOREVEREN FOR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
GOVENA GOV NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
MCI MCI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MERCOR MCR GPW Wypłata dywidendy 1,51 zł na akcję.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
OLYMP OLY NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SNTVERSE SVE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ULMA ULM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
VOTUM VOT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
VRG VRG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
WOODPCKR WPR GPW NWZA ws. ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW, stosowania przez spółkę MSR oraz MSSF, przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.”, wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego RN i zmiany statutu.
XTPL XTP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.

czwartek 21 września 2023

LPP LPP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
ANALIZY AOL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
BETACOM BCM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
CDA CDA NC Dzień pierwszego notowania na NC 18.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CREEPYJAR CRJ GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
DEBICA DBC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,95 zł na akcję.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
INSTALKRK INK GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
KREDYTIN KRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczęty 1 kwietnia 2022 r. i zakończony 31 marca 2023 r.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PCFGROUP PCF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PEP PEP GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowania praw poboru.
PMPG PGM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
RAFAKO RFK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
TESGAS TSG GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
VOTUM VOT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,50 zł na akcję.

piątek 22 września 2023

ANALIZY AOL NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
BENEFIT BFT GPW NWZA ws. połączenia ze spółką Yesindeed sp. z o.o. wraz z wyrażaniem zgody na plan połączenia tych spółek.
BIOPLANET BIP NC Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
DEBICA DBC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,95 zł na akcję.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
EKOPOL EGH NC Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję zwykłą i 0,33 zł na akcję uprzywilejowaną.
FORBUILD FRB NC Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
HYDROTOR HDR GPW Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
INTERBUD ITB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2022/2023.
LENA LEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
PEPEES PPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SUNEX SNX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
TERMOREX TRR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
TEXT TXT GPW Początek notowań spółki LIVECHAT (LVC) pod nazwą TEXT (TXT) w związku ze zmianą firmy.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
XPLUS XPL GPW Budowa księgi popytu na akcje nowej emisji dla inwestorów w transzy dużych inwestorów.
ZREMB ZRE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.