FREEMIND

Data Spółka Wydarzenie
13 listopada 2023 FREEMIND Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
18 września 2023 FREEMIND Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 700.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 100.000 akcji serii C, 7.000 akcji serii D.