Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 17 maja 2013

SANPL SPL GPW Wypłata dywidendy 7,60 zł na akcję.
APS APS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
ATCCARGO ATA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
DOMDEV DOM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
ECOTECH ECO NC Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ELEKTROTI ELT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 23.850 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GLCOSMED GLC GPW Początek budowy księgi popytu.
GLOBCITYHD GCH GPW Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
KDMSHIPNG KDM GPW NWZA
LENA LEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
ROBYG ROB GPW Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
SZAR SZR NC Publikacja raportu za 2012 rok.
WINVEST WIS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.707.459 akcji zwykłych na okaziciela serii P.