Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 17 lipca 2012

EUROCASH EUR GPW Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
APLITT API GPW Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW NWZA ws. wyboru członków RN.
COLOMEDIC CLO NC Debiut spółki na NC.
FAM FAM GPW WZA ws. m.in. podziału zysku z lat ubiegłych, podziału zysku netto za 2011 rok.
FORTE FTE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
GAMEDUST GDC NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
INPRO INP GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
INTERCARS CAR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
QUART QRT NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
TRUEGS TGS NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
VRG VRG GPW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii K.
WINVEST WIS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
(Altaba) Yahoo YHOO.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Coca-Cola KO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Mattel MAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.