Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 18 września 2013

KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ABPL ABE GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
ATLANTAPL ATP GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
CCENERGY CCE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwajacy od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz scalenia (połączenia) akcji.
EFEKT EFK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
EKOKOGEN EKG NC Pierwszy dzień notowań na NC 980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1.
KOMPUTRON KOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
ORPHEE ORP NC Pierwszy dzień notowań na NC 8.008.500 akcji zwykłych na okaziciela.
PCHVENTURE PCV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PEIXIN PEX GPW Początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych i budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.107.223 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
WINVEST WIS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000.000 akcji serii J, 250.000.000 akcji serii K, 329.970.000 akcji serii L i 362.181.312 akcji serii O.
FedEx FDX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.