Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 21 czerwca 2012

ORANGEPL OPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 na akcję.
ADASTRA ADA NC WZA
AMREST EAT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ARTERIA ARR GPW WZA ws. m.in. podziału zysku.
BEDZIN BDZ GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011 i przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
BSCDRUK BSC GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
CASPAR CSR NC WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
CODEMEDIA COD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,37 zł na akcję.
FORPOSTA FPO NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
GLOBCITYHD GCH GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
HYDRAPRES HPS NC WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
HYPERION HYP GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
LARK LRK GPW WZA ws. m.in. podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
LIBET LBT GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
MARKA MRK NC WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
MERLINGRP MRG NC Debiut spółki na NC.
MEXPOLSKA MEX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
POLNA PLA GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Automatyki POLNA SA.
SPARKVC SPK NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
STALPROD STP GPW WZA ws. m.in. ustalenia wskaźnika tantiemy z zysku dla zarządu za 2011 rok i sposobu jej wypłacania oraz podziału zysku za 2011 rok.
WIERZYCL WRL NC WZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za 2011 rok oraz wypłaty dywidendy, umorzenia części akcji serii F oraz emisji akcji serii G i podwyższenia kapitału zakładowego oraz scalenia akcji.
WINVEST WIS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M.
WISTIL WST GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
YAWAL YWL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ZREMB ZRE GPW WZA ws. m.in. pokrycia starty netto za 2011 rok.