Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 października 2015

APANET APA NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.500.000 akcji serii A oraz 1.120.000 akcji serii B.
CIASTZKRA CZK NC NWZA ws. połączenia spółek Tableo S.A. i Ciasteczka z Krakowa S.A., zmiany statutu oraz zmian osobowych w składzie RN.
CSY CSY NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.
DEPEND DEP NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.
ELEMENTAL EMT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii P.
GEKOPLAST GKP NC NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, powierzenia RN wykonywania zadań komitetu audytu oraz zmiany statutu.
MEDIACAP MCP GPW NWZA ws. zmian w statucie.
POLIMEXMS PXM GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
RSY RSY NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.
SUNEX SNX GPW NWZA ws. scalenia akcji i zmiany statutu oraz odwołania członka RN Pani Moniki Czekała i powołania na jej miejsce nowego członka RN.
TALEX TLX GPW Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
TVN TVN GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW, na wniosek spółki.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.