Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 17 czerwca 2015

ACTION ACT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
ALCHEMIA ALC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży, utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych w celu umorzenia lub w celu odsprzedaży.
AMICA AMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r.
AMPLI APL GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2013 roku oraz dalszego istnienia spółki.
AQUABB AQU NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
BERLING BRG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2014.
BETOMAX BTX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 roku, uchylenia uchwał nr 3, 4 , 5, 6 NWZA z 3 listopada 2014 oraz powołania rewidenta do spraw szczególnych.
BPC BPC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto uzyskanej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2014 roku oraz dalszego istnienia spółki.
CELTIC CPD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
CEZ CEZ GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 40 CZK na akcję.
DOMDEV DOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,25 zł na akcję.
ERGIS EGS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
EUROSNACK ECK NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
FACHOWCY FAV NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
GINOROSSI GRI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014.
INTERSPPL IPO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 48.450 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KRUSZWICA KSW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
MILESTONE MMD NC ZWZA
MMCPL MMC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
MOSTALZAB MSZ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r. oraz wyrażenia zgody na zbycie poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej MOSTOSTAL ZABRZE Konstrukcje Przemysłowe S.A.
NOWAGALA CNG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014 oraz poziomu dywidendy do wypłaty w roku 2015.
OPONEO.PL OPN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok, zmiany uchwał: nr 25 ZWZA z 26 czerwca 2012, nr 9 ZWZA z 27 czerwca 2013, nr 9b ZWZA z 26 czerwca 2014 w przedmiocie podziału zysku za lata obrotowe od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 oraz od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.
PEKABEX PBX GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy kierowanej.
POLIMEXMS PXM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014 oraz w latach ubiegłych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, scalenia (połączenia) akcji.
QUART QRT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
RAINBOW RBW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
SLEEPZAG SLZ GPW ZWZA
SOHODEV SHD GPW Początek notowań spółki BLACKLION (BLI) pod nazwą SOHODEV (SHD), w związku ze zmianą firmy.
XPLUS XPL NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ZYWIEC ZWC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 20 zł na akcję.
FedEx FDX.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Oracle ORCL.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.