Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 9 grudnia 2020

CDRL CDL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2020 w wysokości 0,04 zł na akcję.
MODERNCOM MCE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji imiennych serii L, pozbawienia prawa poboru akcji serii L, emisji obligacji zamiennych na akcje na okaziciela serii M, zmian statutu, zmian w składzie RN.
PCFGROUP PCF GPW Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
POLIMEXMS PXM GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ZEPAK ZEP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie ZE PAK S.A. ze spółką Elektrownia Pątnów II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.