Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 1 października 2015

CENTURION CTF NC Rozpoczęcie zapisów na akcje serii D składanych w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
EFEKT EFK GPW Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję zwykłą i 0,84 zł na akcję uprzywilejowaną.
EUROHOLD EHG GPW NWZA
HYDROTOR HDR GPW Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
INNOGENE IGN NC Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
MAGNIFICO MGF NC NWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
POLIMEXMS PXM GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SKARBIEC SKH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,12 zł na akcję.