Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 18 listopada 2015

AGTES AGS NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
AILLERON ALL GPW Ostatni dzień notowania na GPW 750.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ARTEFE NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
BAUMAL BAU NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
BGE BGE NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
ELQ ELQ NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GEOINVENT GEO NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
GRODNO GRN GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
KERDOS KRS GPW NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN, powołania nowych członków RN, powołania audytora do spraw szczególnych w celu weryfikacji zasadności transakcji zakupu udziałów spółki Meng Drogerie+ S.A., spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu, zmiany § 6 statutu.
KOPAHAUS KOP NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
KRVITAMIN KVT GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
MEXPOLSKA MEX GPW NWZA ws. powołania nowego członka RN.
NICOGAMES NGS NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
SFINKS SFS GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii N obejmowanych w subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, przy czym z prawem pierwszeństwa objęcia nowych akcji serii N dla akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/20 kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
UBOATLINE UBT NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
VELTO VEL NC NWZA ws. unieważnienia uchwały nr 4 NWZ z 28 lipca 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E.
WEGLOPEX WPX NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
Lowe's LOW.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.