Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 23 stycznia 2013

PKNORLEN PKN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
ARI ARI NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
B3SYSTEM B3S GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wysokości wynagrodzeń członków RN.
ENERGOPLD EPD GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-budownictwo.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
PHN PHN GPW Rozpoczęcie budowania księgi popytu.
Altera ALTR.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Apple AAPL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Logitech LOGI.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
McDonald's MCD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Motorola MSI.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SAP SAP.DE Euronext Publikacja wstępnego raportu za 2012 rok.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Unilever UNA.NL Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
United Technologies UTX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.