Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 31 lipca 2012

APLINTER NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii G, H, I oraz J z wyłączeniem w całości prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii K z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ARCTIC ATC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
BDF BDF NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
BIOMAXIMA BMX GPW Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BIPROMET BPM GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
CELTIC CPD GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C.
COMARCH CMR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
DAMFINW DIN NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ERGIS EGS GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty netto w roku obrotowym 2011.
ESKIMOS ESK NC Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
GENRG GNG NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
INVICO IVC NC WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011.
KRUSZWICA KSW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,98 zł na akcję.
MCLOGIC MCL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2012 roku.
MEXPOLSKA MEX GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
NOVITA NVT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,90 zł na akcję.
PCZ PCZ NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję na okaziciela i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
STAPORKOW ZUK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
TNTPROENR TNT NC Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
WIDOKEN WDK NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
XPLUS XPL GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
BMC Software BMC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Deutsche Bank DBK.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.