Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 22 września 2011

AVATRIX AVT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
DOMZDROW DMZ NC NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru.
EFH EFH GPW NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego i użycia kapitału zapasowego, upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału rezerwowego oraz zmian w statucie.
EPIGON EPI NC Wykluczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C z obrotu na NC na wniosek spółki.
MEXPOLSKA MEX GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje.
SURFLAND SSK NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
YOLO YOL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
FedEx FDX.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.