Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 25 stycznia 2013

SANPL SPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
AFHOL AFH NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2009 rok oraz NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zatwierdzenia zmian w składzie RN.
BETOMAX BTX NC Rozpoczęcie budowy księgi popytu w transzy dużych inwestorów.
KREDYTB KRB GPW Wykluczenie z obrotu na GPW w związku z dokonanym połączeniem ze spółką BANK ZACHODNI WBK S.A.
MED MED NC Debiut spółki na NC.
MEXPOLSKA MEX GPW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MGAMES MGS NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SEVENET SEV NC Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
Halliburton HAL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2012/2013.