Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 17 czerwca 2019

LPP LPP GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 60 zł na akcję.
4MASS 4MS NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
ACAUTOGAZ ACG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,94 zł na akcję.
ATLANTIS ATS GPW NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
ATONHT ATO NC Publikacja raportu za 2018 rok.
AUGA AUG GPW NWZA
BAHOLDING BAH GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,04 zł na akcję.
BOWIM BOW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018, w sprawie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CDRL CDL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.
CPGROUP CPG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MIRELF VI.
DECORA DCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
DOMDEV DOM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,05 zł na akcję.
EKOOZE EKE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.
EUROTEL ETL GPW Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
EXCELLENC EXC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia starty za rok obrotowy 2018.
FEMTECH FEM NC NWZA ws. wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
GPW GPW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
GRENEVIA GEA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz użycia kapitałów spółki pochodzących z zysków lat ubiegłych.
GWARANT GWR NC Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
ICPGROUP ICP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
IFCAPITAL IFC GPW NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ustalenia ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe oraz ustalenia standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe.
IMPEL IPL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2018 rok.
IMS IMS GPW Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
INTERCARS CAR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
KOGENERA KGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 r.
LABOPRINT LAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MAXCOM MXC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
MEXPOLSKA MEX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MOL MOL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 142,44 HUF na akcję.
NOWAGALA CNG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz strat z lat ubiegłych.
ORZLOPONY ORL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PEKABEX PBX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 210.884 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PGFGROUP PGV GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za 2018 rok.
PRIMETECH PTH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
RONSON RON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
ROOFRENOV RRH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
TARCZYNSKI TAR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
TERMOREX TRR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
VOTUM VOT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku osiągniętego za rok 2017 na wypłatę dywidendy.
VRG VRG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
WIELTON WLT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.
WIRTUALNA WPL GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.