BAKALLAND

Data Spółka Wydarzenie
10 lutego 2015 BAKALLAND Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
16 grudnia 2014 BAKALLAND ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014 oraz pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2013 do 30.06.2014.
14 listopada 2014 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
12 listopada 2014 BAKALLAND Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
31 października 2014 BAKALLAND Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
31 października 2014 BAKALLAND NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, połączenia Bakalland S.A. z Innova Phoenix Sp. z o. o. oraz zmiany statutu.
3 października 2014 BAKALLAND Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Innova Phoenix, EMP Investments, Anvik, Mariana Owerko, Artura Ungiera, Pawła Poruszka, Krzysztofa Marciniaka, Elżbietę Marciniak, Roberta Kadłubowskiego, Jadwigę Raszko vel Rzepa i Jana Owerko.
8 września 2014 BAKALLAND NWZA ws. zmian w składzie RN.
4 września 2014 BAKALLAND Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Innova Phoenix, EMP Investments, Anvik, Mariana Owerko, Artura Ungiera, Pawła Poruszka, Krzysztofa Marciniaka, Elżbietę Marciniak, Roberta Kadłubowskiego, Jadwigę Raszko vel Rzepa i Jana Owerko.
29 sierpnia 2014 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.
26 czerwca 2014 BAKALLAND NWZA ws. zmiany statutu.
15 maja 2014 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
2 kwietnia 2014 BAKALLAND NWZA ws. zmian w składzie RN.
28 lutego 2014 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2013/2014.
28 stycznia 2014 BAKALLAND NWZA ws. połączenia Bakalland S.A. przez przejęcie spółki zależnej „PIFO” Eko-Strefa Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie.
10 grudnia 2013 BAKALLAND ZWZA ws. zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy od 1.07.2012 do 30.06.2013, pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2012 do 30.06.2013, zmian w składzie RN.
14 listopada 2013 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
31 października 2013 BAKALLAND Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2012/2013.
29 sierpnia 2013 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
6 czerwca 2013 BAKALLAND NWZA ws. zmian w składzie RN.
15 maja 2013 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
7 maja 2013 BAKALLAND NWZA ws. zmian w składzie RN.
10 kwietnia 2013 BAKALLAND NWZA ws. zmiany statutu.
28 lutego 2013 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2012/2013.
4 lutego 2013 BAKALLAND NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
19 grudnia 2012 BAKALLAND WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 1.07.2011 do 30.06.2012.
14 listopada 2012 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.
30 października 2012 BAKALLAND Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
18 września 2012 BAKALLAND NWZA ws. zmiany statutu.
28 sierpnia 2012 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
2 lipca 2012 BAKALLAND NWZA ws. zmian w składzie RN oraz pokrycia straty wynikającej z rozliczenia połączenia ze spółką zależną POLGRUNT Sp. z o.o. z siedzibą w Osinie.
14 maja 2012 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
4 kwietnia 2012 BAKALLAND Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
27 lutego 2012 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
21 grudnia 2011 BAKALLAND WZA
15 listopada 2011 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
31 października 2011 BAKALLAND Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2010/2011.
8 września 2011 BAKALLAND NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie przez BAKALLAND S.A. akcji własnych i określenie zasad nabywania akcji własnych.
29 sierpnia 2011 BAKALLAND Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2010/2011.
7 czerwca 2011 BAKALLAND NWZA ws. połączenia Bakalland SA ze spółką POLGRUNT Sp. z o. o., powierzenia radzie nadzorczej funkcji Komitetu Audytu, umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego.
5 stycznia 2011 BAKALLAND Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
8 grudnia 2010 BAKALLAND Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
24 listopada 2010 BAKALLAND WZA
25 października 2010 BAKALLAND Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2009/2010.