PREMETINV

Data Spółka Wydarzenie
12 września 2014 PREMETINV Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z nieopublikowaniem raportów za 2013 rok oraz za II kwartał 2014 roku.
11 września 2014 PREMETINV Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
6 września 2014 PREMETINV NWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2013, odwołania Wiceprezesa Zarządu oraz zmian w składzie RN.
14 sierpnia 2014 PREMETINV Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
10 lipca 2014 PREMETINV ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
26 czerwca 2014 PREMETINV Publikacja raportu za 2013 rok.
8 czerwca 2014 PREMETINV ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok obrotowy 2012, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
15 maja 2014 PREMETINV Publikacja raportu za III i IV kwartał 2013 roku oraz I kwartał 2014 roku.
28 kwietnia 2014 PREMETINV Wznowienie obrotu akcjami spółki w związku ze spełnieniem warunków uchwały zarządu Giełdy Nr 97/2014.
29 stycznia 2014 PREMETINV Zawieszenie obrotu akcjami spółki do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności pozwalających na wskazanie osób uprawnionych do prowadzenia spraw spółki.
21 października 2013 PREMETINV ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
4 września 2013 PREMETINV Publikacja raportu za 2012 rok.
14 sierpnia 2013 PREMETINV Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
7 czerwca 2013 PREMETINV Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
28 marca 2013 PREMETINV NWZA ws. powołania członka RN oraz zmiany sposobu wyboru członków RN.
14 lutego 2013 PREMETINV Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 PREMETINV Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
27 sierpnia 2012 PREMETINV Początek notowań spółki LEGALSTRM (LEG) pod nazwą PREMETINV (PMI), w związku ze zmianą firmy.
14 sierpnia 2012 PREMETINV Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
23 maja 2012 PREMETINV WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od dnia 13 kwietnia 2011 do dnia 31 grudnia 2011.
15 maja 2012 PREMETINV Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
16 kwietnia 2012 PREMETINV NWZA ws. zmian w składzie RN.
26 marca 2012 PREMETINV Publikacja raportu za 2011 rok.
9 marca 2012 PREMETINV NWZA ws. zmian w składzie RN.
14 lutego 2012 PREMETINV Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
28 grudnia 2011 PREMETINV Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
23 grudnia 2011 PREMETINV Debiut spółki na NC.