Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 7 czerwca 2023

PZU PZU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.
BEST BST GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w 2022 r.
DBENERGY DBE GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 415.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
HIPROMINE HPM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2022.
OXYGEN OXY NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
SECOGROUP SWG GPW ZWZA ws. min. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.
SELENAFM SEL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,40 zł na akcję.
VIVID VVD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
WITTCHEN WTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 69.932 akcje zwykłe na okaziciela serii E.
ZUE ZUE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.