Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 2 lutego 2021

MILLENNIUM MIL GPW Publikacja wstępnego skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ISIAG ISG NC NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż udziałów w spółce Medical Apartments Sp. z o.o.
KREC KRC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za I półrocze 2020 roku w wysokości 0,15 zł na akcję.
PCFGROUP PCF GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 2.062.512 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PRAGMAFA PRF GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
TALANX TNX GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 138,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez HDI V.A.G.
VIVID VVD GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.542.374 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
Alibaba BABA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
Alphabet (Google) GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Amazon.com AMZN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Amgen AMGN.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
BP BP.UK LSE Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
ConocoPhillips COP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
Pfizer PFE.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
United Parcel Service UPS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.