Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 24 maja 2013

GRUPAAZOTY ATT GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za 2012 rok.
ADMIRAL ADM NC Publikacja raportu za 2012 rok.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2012/2013.
EONET EON NC Publikacja raportu za 2012 rok.
FEMTECH FEM NC Publikacja raportu za 2012 rok.
HORNIGOLD HRL NC Pierwszy dzień notowań na NC 7.226.025 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja jednostkowego raportu za 2012 rok.
KLEPSYDRA KLE NC Publikacja raportu za 2012 rok.
KPPD KPD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012r.
METROPOLIS MRS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
METROPOLIS MRS NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MOLMEDICA MLD NC Publikacja raportu za 2012 rok.
PLANETINN PIG NC Publikacja raportu za 2012 rok.
POLFA PLF NC Publikacja raportu za 2012 rok.
PTWP PTW NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SECOGROUP SWG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku.
SESCOM SES GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TAMEX TOS NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
VISION VIV NC Publikacja raportu za 2012 rok.
WAWEL WWL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 14 zł na akcję.
WBAY WBY NC Publikacja raportu za 2012 rok.
WODKAN WOD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.