Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 4 lipca 2016

APATOR APT GPW Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
ARTP TYP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2015.
CALESCO CLS NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
CZTOREBKA CZT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
EC2 EC2 NC Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.
ECHO ECH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,84 zł na akcję.
EKOPOL EGH NC Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję zwykłą i 0,06 zł na akcję uprzywilejowaną.
ENERGA ENG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,49 zł na akcję.
ESSYSTEM ESS GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
GEKOPLAST GKP NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
HANDLOWY BHW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,68 zł na akcję.
IMPEL IPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
INDYGO IDG GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
KREC KRC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
PLAZACNTR PLZ GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
PLAZACNTR PLZ GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 25 akcji zwykłych.
PRIMAMODA PMA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
ROBYG ROB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
SECOGROUP SWG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
TERMOEXP TME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
VAKOMTEK VKT NC Dzień pierwszego notowania na NC 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
VARSAV VAR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
VINDEXUS VIN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.