Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 16 listopada 2018

ALEJA ALS NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
AMREST EAT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.415.253 akcji zwykłych na okaziciela.
ARAMUS ARA NC Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Piotra i Konrada Sumara.
BIOTON BIO GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CITYSERV CTS GPW NWZA
CNT CNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
COMARCH CMR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CWPE CWP NC NWZA ws. odwołania i powołania w skład RN.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
HARPER HRP GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 15 czerwca 2016 w sprawie ustalenia liczby członków RN oraz wyboru członka RN.
ISIAG ISG NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LENTEX LTX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MOSTALZAB MSZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
OAT OAT GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PEPEES PPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
RAFAMET RAF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SIMPLE SME GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
TESGAS TSG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
URSUS URS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
WASKO WAS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.