Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 5 czerwca 2020

ASSECOPOL ACP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,01 zł na akcję.
PKNORLEN PKN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
ASSECOBS ABS GPW Wypłata dywidendy 1,80 zł na akcję.
BLOOBER BLO NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
CMI CMI NC Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
CODEADDIC CDT NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, H i I z wyłączeniem prawa poboru, odwołania oraz powołania członka RN.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
EUCO EUC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
HEMP HMP NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2020 w wysokości 0,03 zł na akcję.
INTERCARS CAR GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MEGARON MEG GPW Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MORIZON MZN GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ORPHEE ORP NC Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.
PCCEXOL PCX GPW Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SECOGROUP SWG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
SOLAR SOL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
SOPHARMA SPH GPW ZWZA
STANDREW STD NC Publikacja raportu za 2019 rok.
WAWEL WWL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 30 zł na akcję.