Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 20 grudnia 2017

BIOMEDLUB BML GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
EMPERIA EMP GPW NWZA ws. zmiany statutu.
GEKOPLAST GKP NC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,31 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sacellum sp. z o. o.
GRMEDIA GME NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
PAMAPOL PMP GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PGSSOFT PSW GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2017, w wysokości 0,14 zł na akcję.
PRESTO PST NC NWZA ws. zmiany oznaczenia akcji serii A, B, C i D, zmiany statutu oraz połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
R22 R22 GPW Przydział akcji oferowanych.
SEVENET SEV NC Dzień pierwszego notowania na NC 380.545 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2017 r. do 30.09.2017 r.
UHYECA ECA NC NWZA ws. zatwierdzenia wyboru członka RN wybranego w drodze kooptacji, zmiany zasad wynagradzania członków RN, ustanowienia programu motywacyjnego dla kluczowych członków kadry menedżerskiej i pracowników spółki, emisji warrantów subskrypcyjnych serii G, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii G, wyłączenia poboru oraz zmiany statutu.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.