Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 21 maja 2015

MILLENNIUM MIL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" oraz "Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A."
AIRWAY AWM GPW NWZA ws. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 25 września 2013r. do 31 grudnia 2014r.
ATM ATM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
BSCDRUK BSC GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
DOMLEK DLK NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ENERGA ENG GPW Wypłata dywidendy 1,44 zł na akcję.
FEMTECH FEM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku oraz uchylenia uchwały nr 17 NWZA z 23 września 2014 w sprawie wyrażenia zgody dla zarządu na zawarcie przez spółkę umów objęcia obligacji z członkami RN.
GREMPCO GRM NC Publikacja raportu za 2014 rok.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MENNICA MNC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
MOMO MOM NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MONNARI MON GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz wydłużenia okresu trwania Programu Motywacyjnego.
NEUCA NEU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,33 zł na akcję.
PCCINTER PCI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia całości wypracowanego w 2014 r. zysku na pokrycie strat z lat ubiegłych.
POLMAN PLM NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014, pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych.
POLWAX PWX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,22 zł na akcję.
REMEDIS REM NC Publikacja raportu za 2014 rok.
SUNTECH SUN NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SWISSMED SWD GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
TAMEX TOS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
VIGOPHOTN VGO GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 z tytułu naliczenia rezerwy na poczet odpraw emerytalnych oraz podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy.
WDX WDX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
WODKAN WOD NC Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2014/2015.