Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 czerwca 2022

ALUMETAL AML GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 68,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro Aluminium AS.
ATREM ATR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2021 rok, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
BIOFACTOR BFC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
BIOMAXIMA BMX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2021.
DADELO DAD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
DECORA DCR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
FEMTECH FEM NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za okres od dnia 1.01.2021 do 31.12.2021.
FOREVEREN FOR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
GEOTRANS GTS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
GHYDROGEN GHY NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
GKSKAT GKS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
LABOPRINT LAB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
LETUS LET NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MEGAPIXEL MPS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2021.
MOLECURE MOC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PJPMAKRUM PJP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
SWISSMED SWD GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022.