Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 5 sierpnia 2021

ALLEGRO ALE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ORLEN PKN GPW Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
4MOBILITY 4MB NC Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
BIOPLANET BIP NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
CLNPHARMA CLN GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
ECHO ECH GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
GPW GPW GPW Wypłata dywidendy 2,50 zł na akcję.
MOVGAMVR MVR NC NWZA ws. zmiany w części uchwały nr 21 ZWZ z 27 maja 2021 roku, uchylenia w całości uchwały nr 22 ZWZ z 27 maja 2021 roku oraz zmian w składzie RN.
PHOTON PEN GPW NWZA
POLYSLASH PSH NC Dzień pierwszego notowania na NC 167.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SWISSMED SWD GPW NWZA ws. zmiany polityki wynagrodzeń, zmiany statutu oraz zmian w RN.
UNICREDIT UCG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
GoPro GPRO.US NASDAQ po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2020/2021.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.