Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 19 czerwca 2017

LPP LPP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
ACAUTOGAZ ACG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.828 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ADVERTIGO AVE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
APIS ASA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału i emisji akcji serii O.
BEDZIN BDZ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2016.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
BLACKPOIN BPN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty.
CAPITEA CAP GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
FOTA FOT GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
GPW GPW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
HFTGROUP HFT NC Publikacja raportu za III kwartał 2016, IV kwartał 2016 i I kwartał 2017 roku.
HYDRAPRES HPS NC ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za 2016 rok.
INDOS INS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
KLON KLN NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2016r.
KME KME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
KOMPAP KMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz zmiany uchwały nr 14 ZWZ z 15 czerwca 2016r. w sprawie podziału wcześniejszych wypracowanych zysków z lat ubiegłych, przekazanych przez poprzednie WZA do kapitału zapasowego i wypłaty dywidendy z tych zysków.
LOKUM LKD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,78 zł na akcję.
LUXMEDTRI LXT NC Publikacja raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
MALKOWSKI MMA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MASTERPHA MPH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 oraz przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy.
MEGASONIC MGA NC Publikacja raportu za 2016 rok.
MERA MER NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2016r.
MFO MFO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
NAVIMORIN NIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2016 rok.
NFPL NFP NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
NORTCOAST NCT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za roku obrotowy 2016.
PLAYWAY PLW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2016 rok.
POLMED POM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
POLNA PLA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
RAINBOW RBW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
ROBYG ROB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
ROTOPINO ROT NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
RYVU RVU GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
RYVU RVU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.886 akcji zwykłych na okaziciela serii G2.
SAKANA SKN NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku/straty za rok obrotowy 2016 oraz zmiany uchwały nr 9/2016 ZWZ z 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
SNIEZKA SKA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,20 zł na akcję.
STALPROD STP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
SWISSMED SWD GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r.
VANTAGE VTG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok oraz części niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na wypłatę dywidendy akcjonariuszom.