Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 22 września 2017

3RGAMES 3RG GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
CHEMOS CHS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DEKPOL DEK GPW Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.
DELKO DEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
EGB EGB NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ENERGA ENG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
FINVENTUR FIV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016 oraz podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru.
FOTA FOT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GEKOPLAST GKP NC Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,27 zł na akcję.
KOMPAP KMP GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
KONSSTALI KST GPW NWZA ws. składu liczbowego RN, powołania członków RN, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
LUXMEDTRI LXT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.
MBANK MBK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.579 akcji zwykłych na okaziciela.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SANWIL SNW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SWISSMED SWD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2016 r. do 31.03.2017 r. oraz dalszego istnienia spółki.