Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 7 maja 2012

ACTION ACT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ARAMUS ARA NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ASSECOBS ABS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ATCCARGO ATA NC Publikacja raportu za 2011 rok.
BLOOBER BLO GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
DOMDEV DOM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.
DYWILAN DYW NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 oraz za cały 2011 rok.
EPIGON EPI NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ERS ERS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
FALCON FLG NC Notowanie na NC praw poboru akcji serii F.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GWARANT GWR NC Publikacja raportu za 2011 rok.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HONEYPAY HPG NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INNOGENE IGN NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MANGATA MGT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MIDAS MDS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NEUCA NEU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,60 zł na akcję.
NOWAGALA CNG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
NOWAGALA CNG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ODLEWNIE ODL GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
ORIONINV ORN GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
OXYGEN OXY NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RANKPROGR RNK GPW WZA ws. m.in. sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011 oraz premii dla członków RN.
RESBUD RES GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Atlantis S.A.
RYVU RVU GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
SONEL SON GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
STAPORKOW ZUK GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SUNEX SNX GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011.
SWIECIE MSC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TMSBROKER TMS NC Publikacja raportu za 2011 rok.
TVN TVN GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
YURECO YCO NC Publikacja raportu za 2011 rok.
ZYWIEC ZWC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 24 zł na akcję.
Electronic Arts EA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.