Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 19 września 2022

CYFRPLSAT CPS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
DBENERGY DBE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
FERRO FRO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,51 zł na akcję.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
RYVU RVU GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
STARHEDGE SHG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
VIGOPHOTN VGO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2022 roku.