Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 13 lipca 2020

ORLEN PKN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
DORADCY24 D24 NC Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
EFIXDM EFX NC Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
EKOPOL EGH NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną.
ELQ ELQ NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
EMTASIA EMA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
EONET EON NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.
EUROTAX ETX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
GRUPAMZ GMZ NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
IMPEL IPL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za 2019 rok.
LENTEX LTX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
LEXBONO LXB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
MINERAL MND NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
MOSTALZAB MSZ GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Krzysztofa Jędrzejewskiego i KMW Investment.
MTENERGIA MTE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu oraz powołania członków RN.
PLANTWEAR PNW NC Dzień pierwszego notowania na NC 80.000 akcji serii A1 oraz 70.000 akcji serii B.
REDDEV RDS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
RYVU RVU GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SUNEX SNX GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
VINDEXUS VIN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.