Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 16 stycznia 2012

APIS ASA NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii M.
BALTONA BAL GPW NWZA ws. ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia akcji serii A, B, C, D i E do obrotu na GPW, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
EUROMARK EMK GPW Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
GREMINWES GIW GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,57 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Jupiter NFI SA.
NEMEX NMX NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z prawem poboru, wyboru biegłego rewidenta oraz zmiany statutu.
PROXYAD PXY NC NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 WZA z dnia 31 października 2011 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej oraz zmian w składzie RN.
RAFAKO RFK GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 13,22 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
SLR SLR NC Debiut spółki na NC.
ZWG ZWG NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.