Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 15 marca 2023

3RGAMES 3RG GPW NWZA ws. emisji, w celu realizacji programu motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ALUMETAL AML GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
ARTGAMES ARG NC Publikacja raportu za 2022 rok.
ARTIFEX ART GPW NWZA ws. powołania członka RN oraz zmian statutu.
ASSECOBS ABS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
GREENX GRX GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2022 w wysokości 0,40 zł na akcję.
NGGAMES NGG NC Dzień pierwszego notowania na NC 55.000.000 akcji serii F oraz 15.000.000 akcji serii G.
OUTDOORZY OUT NC Publikacja raportu za 2022 rok.
RAFAKO RFK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
UNILABGAM UNL NC Publikacja raportu za 2022 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja nieaudytowanych wstępnych wybranych skonsolidowanych danych finansowych za rok 2022.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
BMW BMW.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za 2022 rok.