Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 29 lipca 2015

7FIT 7FT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
ASMGROUP ASM GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ATONHT ATO NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2014 r. oraz dalszego istnienia spółki.
BERLING BRG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2014.
BIOTON BIO GPW NWZA ws. zmiany statutu.
CZARNKOW BRO NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
EASYCALL ECL NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ECHO ECH GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Lisala spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
FIGENE FIG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
GEKOPLAST GKP NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HOLLYWOOD HLD GPW Pierwszy dzień notowań na NC 12.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IDEABANK IDA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MYSLAW MYS NC NWZA ws. pokrycia straty za rok 2014 i in.
RAFAKO RFK GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.331.998 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SUNEX SNX GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
TEXT TXT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,71 zł na akcję.
VISTAL VTL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Altria Group MO.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Barclays BARC.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
GlaxoSmithKline GSK.UK LSE Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MasterCard MA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
Meta Platforms (Facebook) FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MetLife MET.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
TotalEnergies FP.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.