Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 9 maja 2022

4MASS 4MS NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
ARCTIC ATC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
BELEAF BLF NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
CCS CCS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
IMAGEPWR IPW NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MOVGAMVR MVR NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
MWTRADE MWT GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych , utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.
NEUCA NEU GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 11,50 zł na akcję.
ONDE OND GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2021.
RAFAKO RFK GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji, pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.
TERMO2PWR T2P NC Publikacja raportu za I kwartał 2022 roku.
WESTREAL WRE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2022 roku.