Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 3 lutego 2023

OPENFIN OPF GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
Sanofi SAN.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.