Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 21 grudnia 2020

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
4MOBILITY 4MB NC NWZA ws. zmian w statucie.
AWBUD AWB GPW NWZA ws. uchylenia uchwał NWZA nr 14/2019, 15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019 z 25 marca 2019 r., uchylenia uchwały ZWZA nr 14/2019 z 28 czerwca 2019 r., udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
KLABATER KBT NC NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, ustalenia zasad wynagrodzenia członków RN, przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników, członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
NOWAGALA CNG GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Cerrad Sp. z o.o. po cenie 1 zł za akcję.
OPENFIN OPF GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
OPTEAM OPM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,98 zł na akcję.
PLAY PLY GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
POLNORD PND GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International.
PROLOG PRL NC Wypłata dywidendy 2,10 zł na akcję.
YOLO YOL GPW NWZA ws. zmiany statutu.
ZYWIEC ZWC GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, w wysokości 16 zł na akcję.