Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 14 stycznia 2016

EMPERIA EMP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.773 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
ENTER ENT GPW Dzień ostatniego notowania 7.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
GREMINWES GIW GPW Początek notowań spółki GREMMEDIA (GMM) pod nazwą GREMINWES (GIW), w związku ze zmianą firmy.
INDYKPOL IND GPW NWZA ws. ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
INTERFERI INF GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Dąbkach.
OPENFIN OPF GPW NWZA ws. połączenia Spółki Open Finance S.A. ze Spółką HB Finanse Spółka z o.o.
PAGED PGD GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.000 akcji serii F oraz 7.000.000 akcji serii G.
TRITON TRI GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wyznaczenia terminu pierwszego zebrania RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego członkom RN oraz ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom RN delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.