Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 10 kwietnia 2014

INGBSK ING GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013r, wypłaty dywidendy za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MILLENNIUM MIL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, oraz zmiany statutu.
ORANGEPL OPL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN.
BEDZIN BDZ GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 21,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PU Utech Sp. z o.o. oraz Energoutech 2 Sp. z o.o.
CORMAY CRM GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 6 NWZA z dnia 21.02.2014r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K z zachowaniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
MINERAL MND NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, oraz powołania członków RN.
NFIEMF EMF GPW NWZA ws. zmiany statutu.
NTCAPITAL NTC GPW Scalenie akcji w stosunku 6:1.
ORIONINV ORN GPW Publikacja raportu za 2013 rok.
PHN PHN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 414.444 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za 2013 rok.
PRIME PRA NC Scalenie akcji w stosunku 100:1.
SCANMEDMM SCM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SEVENET SEV NC NWZA ws. zmiany zasad otrzymywania i wysokości wynagrodzenia członków RN.
SLR SLR NC Dzień wykupu akcji spółki przez Aegis Media (Central Europe & Africa) GmbH po cenie 20,08 zł za akcję.