Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 3 grudnia 2020

BOOMBIT BBT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CORMAY CRM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
DATAWALK DAT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 421.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O.
ENERGA ENG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.
GAMEOPS GOP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie wi skład indeksu sWIG80.
IDEABANK IDA GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii P.
KREZUS KZS GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości.
PCFGROUP PCF GPW Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
TXM TXM GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.