Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 8 października 2012

APOLLO APC NC NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
BETACOM BCM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
CORMAY CRM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
GENRG GNG NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
INDATA IDT GPW NWZA ws. zmian składu RN oraz zmian statutu.
IQMEDICA IQM NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki na jej wniosek.
KANIA KAN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
MSXRESOUR MSX GPW NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4 i 5 WZA z 26 czerwca 2012 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz ws. obniżenia kapitału zakładowego i in.
NFPL NFP NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany uchwały z dnia 15 marca 2011 roku dotyczącej przyjęcia programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej i in.
PHOENIX PHO NC WZA
SEKO SEK GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
SERENITY SRT NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki. Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SOHODEV SHD GPW WZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty.
TECHMADEX TDX NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
VRG VRG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ZOC ZOC NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.