Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 12 kwietnia 2013

AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
BUDOPOL BDL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego / pokrycia straty za 2012 rok.
CORMAY CRM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.039.816 akcji serii H i 200.000 akcji serii I.
GREMPCO GRM NC Pierwszy dzień notowań na NC 200.000 akcji serii B, 19.000.000 akcji serii C, 789.000 akcji serii G.
MEDIACAP MCP GPW Publikacja raportu za 2012 rok.
NFPL NFP NC Publikacja raportu za 2012 rok.
PGSSOFT PSW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
PLASMA PSM NC Publikacja raportu za 2012 rok.
RAWLPLUG RWL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
SMTSOFT NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
XSYSTEM XSM NC NWZA ws. zmiany w składzie RN.
ZAMET ZMT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ZELMER ZLR GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki na GPW, w związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji.
JPMorgan Chase & Co. JPM.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
Wells Fargo & Company WFC.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.